ارسباران

ارسباران
اینجا ارسباران است، منطقه ای درشمال غربی کشور و درشمالی‌ترین قسمت استان آذربایجان شرقی که ازکرانه رود ارس درمرزایران و كشور آذربایجان آغاز شده و 925 هزار هکتارعرصه را درشهرستان های کلیبر، اهر، جلفا، ورزقان و مرند وقسمت کوچکی از استان اردبیل به خود اختصاص داده است. جنگلهای ارسباران ازانبوه ترین مناطق جنگلی محسوب می شوند، به گونه ای که ورود به آنها برخلاف جنگلهای شمالی کشوربه آسانی امکانپذیر نیست. ازآنجایی كه ارتفاع این حوزه از130مترتا ارتفاع بیشتراز3 هزارمترازسطح رود ارس ادامه می یابد، گونه های بلوط (سفید و سیاه) کنارممرز به عنوان مقاوم ترین گونه ها نسبت به شرایط سخت وسرد آب و هوایی، جلوه سبز و درخشنده ای به دامنه های پرشیب این جنگلها بخشیده است. بی دلیل نیست که ارسباران از سال 1976 به عنوان یکی از اندوختگاه‌های زیست سپهر یونسکو، مورد حمایت جهانی قرارگرفت وازحدود 30 سال پیش به عنوان مناطق شکار ممنوع و حفاظت شده مورد توجه بوده است. با این حال جای بسی تاسف است اگرحفظ واحیای این منابع ارزشمند طبیعی که مایه قدرت و فخرسرزمین ما هستند همچون سالیان گذشته مورد بی توجهی قرار بگیرد. ارسباران از نظر ویژگی های اکولوژیک، حیات وحش ومیراث فرهنگی مشخصه های ممتازی دارد و محل انحصاری رویش گونه های نادری ازگیاهان درایران بوده است و یگانه زیستگاه یکی ازنادرترین پرندگان جهان به نام سیاه خروس است. حوزه آبخیزارسباران ازتنوع زیستگاهی غنی است، به طوری که تنها در منطقه حفاظتی حدود 98 گونه پرنده شناسایی شده است. علاوه برآن گونه های جانوری دیگرچون خرس قهوه ای، پلنگ، گراز، سیاه گوش، کل وبز، شوکا، سیاه خروس، انواع کبک وقرقاول و دیگر پرندگان و خزندگان نیزدرمیان جنگلها، صخره ها و بیشه‌زارهای منطقه زندگی می کنند. همچنین زمین جنگلهای تحت حفاظت ارسباران، فلزی کمیاب وپرارزش را درخود جای داده که بدون شک به دلیل غلظت ودرجه خلوص، ازمعادن منحصربه فرد مس جهان به شمارمی رود. جاذبه های طبیعی و تاریخی منطقه، شامل مراتع، چمنزار، چشمه های آب معدنی وقلعه های باستانی نیزاگردستمایه سود جویان قرارنگیرد می تواند با برنامه ریزی دقیق وایجاد امکانات و راههای دسترسی مناسب، به توسعه صنعت گردشگری و اکوتوریسم دراین منطقه از کشور بسیار کمک کند.... منبع : arasbaran.netسید مجتبی | سه‌شنبه 1 مرداد 1387758 بازدید
واژه کلیدیارسباران
سید مجتبی شهیدیهموند از سه‌شنبه 23 مرداد 1386