غار کتله خور

غار کتله خور
بهروز سنگانیپنجشنبه 9 خرداد 1387 | 15 سال پیشغار بی نظیر کتله خور با 30 میلیون سال قدمت و 30 کیلومتر درازا در 7 لایه که تنها 13 کیلومتر از آن پیموده شده و یک دهم از این مسیر در لایه اول برای مشاهده عموم امکان پذیر است. اما همین هم برای شگفتی کامل کافی است.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هازنجانکلید‌واژهغارکتلهخور1483 بازدید
محمد باید جای جالبی یاشه . اگر اطلاعات بیشتری در مورد این غار در دست دارید برای ما هم جالب است .. در کل عکس بسیار خوبیست .پنجشنبه 9 خرداد 1387 | 15 سال پیش
بهروز سپاس. سایت رسمی غار کتله خور: katalehkhourcave.comپنجشنبه 9 خرداد 1387 | 15 سال پیش