غار کتله خور

غار کتله خور
غار بی نظیر کتله خور با 30 میلیون سال قدمت و 30 کیلومتر درازا در 7 لایه که تنها 13 کیلومتر از آن پیموده شده و یک دهم از این مسیر در لایه اول برای مشاهده عموم امکان پذیر است. اما همین هم برای شگفتی کامل کافی است.بهروز | پنجشنبه 9 خرداد 13871396 بازدید
محمد باید جای جالبی یاشه . اگر اطلاعات بیشتری در مورد این غار در دست دارید برای ما هم جالب است .. در کل عکس بسیار خوبیست .پنجشنبه 9 خرداد 1387 | 15 سال پیش
بهروز سپاس. سایت رسمی غار کتله خور: katalehkhourcave.comپنجشنبه 9 خرداد 1387 | 15 سال پیش
واژه کلیدیغارکتلهخور
بهروز سنگانیبهروز سنگانیهموند از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.