سفر به خورشید

سفر به خورشید
سفر فلامینگوها به خورشید...00
بهروز | سه‌شنبه 31 ارديبهشت 1387
بابک | سه‌شنبه 31 ارديبهشت 138700
زیباست...
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیسفرخورشید
بهروز سنگانیبهروز سنگانیعضویت از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.