راهی سرسبز و زیبا

راهی سرسبز و زیبا
راهی سرسبز و زیبا در روستای آبشینه از توابع همدان تاریخ تصویر: 04/01/1387 موقعیت تصویر: 34.46.32.35 48.36.32.00 رسول کریمی | جمعه 30 فروردين 1387764 بازدید
واژه کلیدیراهیسرسبززیبا
رسول کریمی هموند از جمعه 30 فروردين 1387علاقه بسیار به گردشگری و ایرانشناسی