اطراف تاریک دره در همدان

اطراف تاریک دره در همدان
اطراف تاریک دره و مسیر جاده تویسرکان در نزدیکی الوند همدان موقعیت تصویر: 34.44.54.43 48.26.50.38رسول کریمی | جمعه 30 فروردين 1387951 بازدید
رسول کریمی هموند از جمعه 30 فروردين 1387علاقه بسیار به گردشگری و ایرانشناسی