طبیعت دامنه الوند

طبیعت دامنه الوند
رسول کریمی جمعه 30 فروردين 1387 | 15 سال پیشطبیعت زیبای دامنه کوه الوند در همدان موقعیت تصویر: 34.45.15.06 48.26.22.77دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاهمدانکلید‌واژهطبیعتدامنهالوند1056 بازدید