مرقد علی بن مهزیار اهوازی

مرقد علی بن مهزیار اهوازی
محمدرضا رضازاده فرخپنجشنبه 8 فروردين 1387 | 15 سال پیش «علی» فرزند «مهزیار» معروف به اهوازی، فقیهی صاحب نام و دانشمندی سترگ و عالمی جلیل القدر و محدثی «صادق» و آشنا به سیاست بوده است كه سرپرستی قسمتی از كارهای اقتصادی و سیاسی منطقه را به‌عهده داشتند. به اهل بیت و ائمه هدی (ع) علاقه فراوان داشت و هیچگاه از پشتیبانی خود نسبت به این خانواده دریغ نكرد. او از شاگردان برگزیده امام هشتم حضرت رضا (ع) و از جانب آن حضرت جانشین «عبد‌الله بن‌ جندب»، وكیل امام «صادق» و امام «كاظم (ع)» شدند و توقیعاتی از جانب امام «جواد» و امام «هادی (ع)» به او رسید كه بیانگر شأن و منزلت و عظمت و مقام این عاشق دلسوخته «اهل بیت (ع)» است. بقعه متبركه ایشان درساحل رودخانه كارون درشهر اهواز واقع شده است. دسته بندیآرامگاه هاخوزستانواژه کلیدیمرقدعلیمهزیاراهوازی845 بازدید