اشرف البلاد

اشرف البلاد
دریاچه ی عباس آباد واقع در جنوب شرق شهرستان بهشهر در میان انبوه درختان جنگلی.این عمارت در زمان شاه عباس صفوی بنا گردیده كه در زمستان به علت افزایش بارندگی عمارت به زیر آب فرو می رود و در فصول گرم سال بدنبال خشكی آب دریاچه ،عمارت خودنمائی می كند . 00
none | چهارشنبه 7 فروردين 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیاشرفالبلاد
none عضویت از چهارشنبه 7 فروردين 1387