پناهگاه برفخانه طزرجان

پناهگاه برفخانه طزرجان
این پناهگاه در ارتفاعات شیركوه ساخته شده و محل استراحت كوهنوردان استمجید | جمعه 17 اسفند 1386756 بازدید
مجید حیدریمجید حیدریهموند از سه‌شنبه 14 اسفند 1386