پناهگاه برفخانه طزرجان

پناهگاه برفخانه طزرجان
این پناهگاه در ارتفاعات شیركوه ساخته شده و محل استراحت كوهنوردان است00
مجید | جمعه 17 اسفند 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌هایزد
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386