باغات سیب شهر پا دنا

باغات سیب شهر پا دنا
شهر كوچك بیده (پا دنا) از توابع شهر سمیرم در دامنه شمالی رشته كوه عظیم ومرتفع دنا در نزدیكی گردنه بیژن قرار دارد شغل اصلی مردم این منطقه بیشتر باغداری (اغلب باغات سیب ) میبا شد. عكس قسمتی از رشته كوه دنا وباغات سیب را نشان میدهد.شهریور 85سعید | چهارشنبه 15 اسفند 1386728 بازدید
واژه کلیدیباغاتسیبشهردنا
سعید موحدیسعید موحدیهموند از دوشنبه 24 دی 1386سعید موحدی متولد اردیبهشت 54 یزد متاهل علاقه مند به طبیعت گردشگری و کوه نوردی در زمینه نقاشی عکاسی و فیلم برداری به صورت اماتوری کار کرده ام