در انتظار آفتاب

در انتظار آفتاب
سعید موحدیشنبه 27 بهمن 1386 | 15 سال پیشسرک کشیدن آفتاب از پشت صخره های بلند تنگ براقدسته بندیکوه‌ها و قله‌هاواژه کلیدیانتظارآفتاب781 بازدید