گل وحشی تنگ براق

گل وحشی تنگ براق
سعید موحدیشنبه 27 بهمن 1386 | 16 سال پیشتنگ براق نام تنگه و روستائی در 15km شهر کوچک سده در استان فارس میباشد. رودخانه کر از این تنگه عبور میکند و در این قسمت بصورت رودحانه ای خروشان از روی صخره وتخته سنگهای بزرگ عبور کرده وبعد از تنگه بصورت خیلی ارام به مسیر خود به سمت دریاچه سد درود زن ادامه میدهد. سد جدید الاحداث ملاصدرا در بالا دست این تنگه قرار دارد و تاسیسات نیرو گاهی آن در پائین تنگه قرار دارد.دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاکلید‌واژهوحشیتنگبراق930 بازدید