طبیعت سیاه و سفید

طبیعت سیاه و سفید
سعید موحدیدوشنبه 1 بهمن 1386 | 15 سال پیشاین غکس را بعد از ظهر یک روز زمستانی در دشت میبد بعد از بارندگی گرفتم قسمت بالا ابرهای خاکستری رنگ وسط کوه های پوشیده از برف و پائین دشت که سیاه رنگ افتادهدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هایزدکلید‌واژهطبیعتسیاهسفید901 بازدید
نمای ایران تصویر جالبیه - متشكرمدوشنبه 1 بهمن 1386 | 15 سال پیش