کوه

کوه
رشته کوهای زیبا در حاشیه روستای جرغویه استان اصفهان. در درون این زردی خشک و داغ در این غروب بهشتیست که وصف آن سخت است.00
سید احمد | چهارشنبه 5 دی 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌ها
واژه کلیدیکوه
سید احمد نحویسید احمد نحویعضویت از شنبه 24 شهريور 1386