دل جنگل کلیک

دل جنگل کلیک
بابک ارجمندیسه‌شنبه 22 آبان 1386 | 16 سال پیشاین عكس را دوست خوبم آقای محمد عباسی گرفتند. جنگل كلیك (Keliyak)دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامازندرانکلید‌واژهجنگلکلیک1230 بازدید
بابک بابك جان از ارسال این عكس متشكرم. ما از این سفر خاطره‌ها داریم. در كنار شما و دوستان... عكس‌های محمدجان خیلی زیباست.سه‌شنبه 22 آبان 1386 | 16 سال پیش