دل جنگل کلیک

دل جنگل کلیک
این عكس را دوست خوبم آقای محمد عباسی گرفتند. جنگل كلیك (Keliyak)10
بابک | سه‌شنبه 22 آبان 1386
بابک | سه‌شنبه 22 آبان 138610
بابك جان از ارسال این عكس متشكرم. ما از این سفر خاطره‌ها داریم. در كنار شما و دوستان... عكس‌های محمدجان خیلی زیباست.
نقشه کلیک تا بندپیراهپیمایی کجور تا دریا
روستای نیتلروستای نیتل از توابع كجور
روستای نیتلمناظر زیبای اطراف روستای نیتل
راهپیمایی یوش تا دریاویژگی این راهپیمایی ، پیمایش مسیری است که هر لحظه پوشش گیاهی و آب و هوایی آن تغییر میکند. تا زمانی نه چندان دور (حدود 60 تا 70 سال پیش) ، جنگلهای کجور یکی از بکرترین جنگلهای ایران محسوب میشد...
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیجنگلکلیک