اردک روستای یوش

اردک روستای یوش
بابک گنجی‌زاده طاریيكشنبه 20 آبان 1386 | 16 سال پیشعكس این اردك قشنگ را هفته گذشته در روستای یوش گرفتم...دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیمازندرانکلید‌واژهاردکروستاییوش1357 بازدید
رضا عکس زیبایی گرفتید آقای گنجی زاده این اردک و اون آب زلال جون میدن برای خوردن...يكشنبه 20 آبان 1386 | 16 سال پیش