گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه
گنبد سلطانیه یکی از مهمترین بناهای دوره اسلامی ایلخانی ایران است که در 30کیلومتری زنجان و در میان بافت قدیم شهر سلطانیه واقع است ،این بنای تاریخی تجلی گاه هنر و معماری دوره ایلخانی است که در اواخر قرن هشتم به دستورالجایتو( سلطان محمد خدابنده ) ساخته شد.فاطمه وفائیان | چهارشنبه 9 آبان 1386722 بازدید
واژه کلیدیگنبدسلطانیه
فاطمه وفائیان هموند از چهارشنبه 9 آبان 1386بلند پایه ترین مردم در اندیشه ، آن است كه خود را از كنكاش بی نیاز نداند . امام علی (ع) مشخصات من : متولد 1355 خورشیدی متاهل دارای یك پسر (6 ساله) كارمند لیسانس حسابداری بزرگترین آرزو : داشتن ایرانی آباد ، آزاد ، آرام برای آیندگان .