علم کوه

علم کوه
یخچال عام چال ، قله شاخك ، قله علم كوه (دومین قله بلند ایران) و دیواره 850 متری آن (بلندترین دیواره ایران) و همچنین تمامی مسیرهای شمالی قله شامل مسیرهای مختلف صعود از طریق دیواره و همچنین مسیر گرده آلمان ها در تصویر مشخص است.بابک | دوشنبه 7 آبان 1386
بابک ممنون از تصویر و اطلاعات بالا...دوشنبه 7 آبان 1386 | 14 سال پیش
مسعود ممنون ،جالبهدوشنبه 7 آبان 1386 | 14 سال پیش
واژه کلیدیعلمکوه