علم کوه

علم کوه
یخچال عام چال ، قله شاخك ، قله علم كوه (دومین قله بلند ایران) و دیواره 850 متری آن (بلندترین دیواره ایران) و همچنین تمامی مسیرهای شمالی قله شامل مسیرهای مختلف صعود از طریق دیواره و همچنین مسیر گرده آلمان ها در تصویر مشخص است.00
بابک | دوشنبه 7 آبان 1386
بابک | دوشنبه 7 آبان 138600
ممنون از تصویر و اطلاعات بالا...
مسعود | دوشنبه 7 آبان 1386 | 00
ممنون ،جالبه
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیعلمکوه