پاییز هزار رنگ

پاییز هزار رنگ
جاده اسالم به خلخال جاده ای با اقلیمی زیبا و متفاوت در هر نقطه و مكان از آن می باشد. جاده ای كه به عقیدة خیلی‌ها زیباترین جادة ایران است . دامنه‌های كوهستانی كه مربوط به آذربایجان با آب و هوای كوهستانی و كوههایی پوشیده از جنگل با آب و هوای معتدل شمالی. 00
رضا | شنبه 14 مهر 1386
نمای ایران | شنبه 14 مهر 138600
(:
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیپاییزهزاررنگ
رضا عطاییعضویت از پنجشنبه 15 شهريور 1386