پناهگاه کلک چال

پناهگاه کلک چال
بنای سمت راست جان پناه قدیمی آن منطقه است که تمام سنگهای این بنا توسط کوهنوردان حمل شده و هر سنگ به نام یک کوهنورد می باشد.00
محسن حجازی | سه‌شنبه 10 مهر 1386
بابک | سه‌شنبه 10 مهر 138600
<-:
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید