مسجد امام یا مسجد جامع عباسی

مسجد امام یا مسجد جامع عباسی
این مسجد که در ضلع جنوبى میدان نقش جهان قرار دارد در سال ۱۰۲۰ هجرى به فرمان شاه‏ عباس اول در بیست و چهارمین سال سلطنت وى شروع به ساخت شد. معمار مهندس آن استاد على ‏اکبر اصفهانى است. ارتفاع‌ گنبد مسجد ۵۲ متر و ارتفاع‌ مناره‌های‌ داخل‌ آن ‌۴۸ متر وارتفاع‌ مناره‌های‌ سردر آن‌ در میدان‌ نقش‌ جهان ۴۲ متر است.‌ مناره های ایوان جنوبی مسجد با کاشی تزئین شده اند و نام های محمد و علی به طور تکراری به خط بنایی بر بدنه آن ها نقش بسته اند. گنبد بزرگ مسجد تزئینات جالبی از کاشی کاری دارد و نیز دارای کتیبه ای به خط ثلث بر زمینه کاشی خشت لاجوردی است. از نکات جالب در مسجد امام انعکاس صوت در مرکز گنبد بزرگ جنوبی می باشد، قطعات بزرگ سنگ های مرمر یکپارچه و سنگاب های نفیس، از دیگر دیدنی های جالب این مسجد است. این مسجد عظیم داراى دو شبستان قرینه در اضلاع شرقى و غربى صحن است. یکى از این شبستانها (شبستان شرقى) بزرگتر اما ساده و بى تزیین است و دیگرى (شبستان غربى) کوچکتر است اما تزئیناتی با کاشی های خشت هفت رنگ دارد و محراب آن از زیباترین محراب های مساجد اصفهان است. در دو زاویه جنوب غربى و جنوب شرقى دو مدرسه به طور قرینه قرار دارد که مدرسه زاویه جنوب شرقى را که حجره‏ هایى نیز براى سکونت طلاب دارد، مدرسه ناصرى و مدرسه زاویه جنوب غربى را سلیمانیه مى‏نامند. منابع: -وحید، قبادیان(1335). بررسی اقلیمی ابنیه سنتی. تهران: دانشگاه تهران. -پوپ، آرتور آپهام(1387). معماری ایران. مترجم زهرا قاسم علی. تهران: سمیرا. -بختیار، افشین و دیگران(1388). ایران سرای امید. تهران: فرهنگسرای میر دشتی.سید احمد | شنبه 24 شهريور 1386
مسجد امام یا مسجد جامع عباسیاین مسجد چهار ایوانی نشانه قدرت و عظمت پایتخت اصفهان در دوره حکومت صفویان بوده است
مسجد امام یا مسجد جامع عباسیاین مسجد چهار ایوانی نشانه قدرت و عظمت پایتخت اصفهان در دوره حکومت صفویان بوده است
مسجد امام یا مسجد جامع عباسیاین مسجد چهار ایوانی نشانه قدرت و عظمت پایتخت اصفهان و حکومت صفوی بوده است
مسجد امام یا مسجد جامع عباسیاین مسجد چهار ایوانی نشانه قدرت و عظمت پایتخت اصفهان در دوره حکومت صفویان بوده است
سردرب مسجد امامشاهکار باشکوه معماری اسلامی در اصفهان
سید احمد نحویسید احمد نحویهموند از شنبه 24 شهريور 1386