اینجا ایران است.جنگل گلستان

اینجا ایران است.جنگل گلستان
جنگل گلستان یکی از 9 زیست بوم حفاظت شده جهانی در ایران است که هر ساله مبلغ زیادی جهت حفاظت از این منطقه هزینه میشود و دست رسی به آن متضمن صدور مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست است. این منطقه در نقطه مرزی استان گلستان و خراسان شمالی واقع شده و با اتوبوس از گرگان 3 ساعت راه است. زندی | چهارشنبه 21 شهريور 13861187 بازدید
رضا زیبا بود.چهارشنبه 21 شهريور 1386 | 15 سال پیش
محمد واقعا قشنگه!چهارشنبه 21 شهريور 1386 | 15 سال پیش
محمد ب خیلی خوشکله قربون خدا برم واقعا قشنگچهارشنبه 21 شهريور 1386 | 15 سال پیش
زندی هموند از يكشنبه 18 شهريور 1386