قله جانستون

قله جانستون
بابک ارجمندیدوشنبه 19 شهريور 1386 | 16 سال پیشجانستون 4100 متر موقعیت جغرافیائی : قله جانستون واقع در ناحیه کوهستانی البرز مرکزی از جنوب به دره آب نیک از شمال به بخشی از دره رودخانه لار از شرق توسط یک خط الراس مرتفع به قله خرسنگ و از غرب توسط گردنه و قله وزوا به قلل خلنو متصل می گردد . مسیر صعود : جهت صعود به قله جانستون تنها مسیر آن از طریق جاده فشم به آب نیک و امتداد مسیر پاکوب آن بسوی شمال می باشد که با گذر از کتل معروف آن در ابتدا به دشت جانستون و سپس دو آب جانستون و در نهایت با صعود از یال جنوبی سنگلاخی آن به قله به انجام می رسد شیب مسیر صعود بسیار تند و در برخی نقاط با سنگ نوردی طبیعی به انجام مسرید . و از روی قله در جناح های گوناگون آن پانورامای باشکوهی از قلل البرز مرکزی بچشم می آید . آب و هوا : جهت باد غالب روی خطالراس شرقی غربی جانستون از سمت غرب می باشد قله دارای آب و هوای سردسیر است که در بهار و تابستان هر سال بسیار معتدل و پایدار و د رپائیز و زمستان بشدت سردسیر توام با ریزش برف سنگین ریزش بهمن بخصوص در جناح جنوبی و شمال آن می باشد که بقایای این ریزش ها تا بهار هر سال در دره ها باقی می ماند آب مصرفی مورد نیاز در دره جانستون و حتب نزدیکی قله وجود دارد . دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاتهرانکلید‌واژهقلهجانستون1140 بازدید
پژمان ترابی با سلام ارتفاع قله 3950 متر میباشددوشنبه 19 شهريور 1386 | 16 سال پیش