آبشار سمیرم

آبشار سمیرم
آبشار سمیرم در 4 كیلومتری شرق سمیرم قرار دارد. ارتفاع آن 35 متر است. در اطراف آن محل هایی برای استراحت و اقامت گردشگران در نظر گرفته شده است. شب های بسیار سردی دارد حتی در تابستان.سید مجتبی | چهارشنبه 14 شهريور 1386