روستای برسه (ارتفاعات دوهزار)

روستای برسه (ارتفاعات دوهزار)
از تنكابن بخش خرم آباد به سمت كوه های البرز كه برویم، منطقه ییلاقی دوهزار ، سه هزار را دیدار خواهیم كرد. روستای زیبای "برسه " شامل چندین خانوار ، بر پهنه دشت و جنگل سبز بر دامنه كوه خودنمایی می كند.سید مجتبی | شنبه 27 مرداد 13861435 بازدید
بابک خیلی عالیه - ممنونشنبه 27 مرداد 1386 | 15 سال پیش
سید مجتبی شهیدیهموند از سه‌شنبه 23 مرداد 1386