مسیر قلعه رودخان

مسیر قلعه رودخان
برای رفتن به قلعه رودخان ، بایستی از فومن به طرف مناطق ییلاقی و روستای قلعه رودخان حركت كرد. انتهای ییلاق بن بست است و باید ماشین را در پاركینگ قرار داد و حدود 1.5 ساعت در دل كوه و جنگل پیاده روی نمود. مسیر طاقت فرسا لیكن بسیار زیباست.سید مجتبی | شنبه 27 مرداد 1386456 بازدید
رضا جالب بود.شنبه 27 مرداد 1386 | 15 سال پیش