مسیر قلعه رودخان

مسیر قلعه رودخان
برای رفتن به قلعه رودخان ، بایستی از فومن به طرف مناطق ییلاقی و روستای قلعه رودخان حركت كرد. انتهای ییلاق بن بست است و باید ماشین را در پاركینگ قرار داد و حدود 1.5 ساعت در دل كوه و جنگل پیاده روی نمود. مسیر طاقت فرسا لیكن بسیار زیباست.00
سید مجتبی | شنبه 27 مرداد 1386
رضا | شنبه 27 مرداد 1386 | 00
جالب بود.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌ها
واژه کلیدیمسیرقلعهرودخان
سید مجتبی شهیدیعضویت از سه‌شنبه 23 مرداد 1386