قله پاشوره

قله پاشوره
بابک ارجمندیشنبه 9 تير 1386 | 16 سال پیشپاشوره 4010 متر موقعیت جغرافیائی: قله پاشوره در ناحیه کوهستانی موسوم به فیروزکوه در شمال خط الراس طولانی ماز یا دوبرار و جنوب جاده هراز در ناحیه نیاک و نوا از شرق به دره رودخانه ارجمند و نمرود و از غرب به خط الراس هماسون متصل می باشد. رودخانه کوچک نوا در شمال آن و در جنوب این کوهستان رودخانه لاسم و زرمان جریان دارد . جهت اصلی خط الراس شرقی غربی بوده و طول تقریبی آن 50 کیلومتر می باشد . مسیر صعود: برای صعود به قله پاشوره بهترین و ساده ترین مسیر دست یابی از طریق جاده هراز در محل پل مون از طریق جاده خاکی تا نوآ و از این نقطه پیاده تا مرتع زیبای موسوم به آزو و از آنجا به گردنه عبرت می باشد که تقریباً 4 ساعت زمان می طلبد از روی گردنه عبرت بسوی قله اصلی پاشوره مسیر در روی خط الراس امتداد یافته با صرف 2 ساعت شیب تند میتوان به قله پاشوره دست یافت . آب و هوا: جهت اصلی جریان باد در روی این خط الراس از جناح غربی بوده و در پائیز و زمستان بسیار سردسیر و با وزش باد شدید توام و در بهار و تابستان معتدل و پایدار می باشد آب مصرفی مورد نیاز در هر دو جناح جنوبی و شمالی قله یافت می شود . دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامازندرانکلید‌واژهقله پاشورهروستای نواخط الراس مازخط الراس دوبرار1148 بازدید