غار درفک

غار درفک
بابک ارجمندیدوشنبه 21 خرداد 1386 | 16 سال پیشغار درفك در زیر قله درفك قرار دارد. داخل این غار معمولا همه فصول سال برف و یخ وجود دارد. در زمان گذشته یخ مورد نیاز این منطقه از این غار تامین می شده است.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاگیلانکلید‌واژهغاردرفک1098 بازدید