طلوع ماه

طلوع ماه
طلوع ماه علم كوه و در مسیر سیاه سنگهابابک | پنجشنبه 10 خرداد 1386
هدی بخشیان این دومین طلوعی بود كه من از ماه دیدمپنجشنبه 10 خرداد 1386 | 15 سال پیش
علم کوهموقعیت جغرافیائی : منطقه تخت سلیمان ( علم کوه ) واقع در سلسله جبال البرز و قسمت بزرگی از آن تحت عنوان البرز فزبی محسوب می گردد این ناحیه بزرگ کوهستان...
طلوع خورشیدطلوع خروشید از پناهگاه سرچال - علم کوه عكس ار پناهگاه سرچال - دره روبرو به كلاردشت ختم می شود
آبشار در روستای مرانآبشاری در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان و در نزدیکی روستای مران
بچه های روستای مرانبچه های روستای مران روستا در دل كوه های تخت سلیمان
بچه های روستای مرانروستای دور افتاده و به دور از تمامی امكانات در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان