طلوع ماه

طلوع ماه
بابک ارجمندیپنجشنبه 10 خرداد 1386 | 16 سال پیشطلوع ماه علم كوه و در مسیر سیاه سنگهادسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامازندرانکلید‌واژهطلوع ماهعلم كوهسیاه سنگها1017 بازدید
هدی بخشیان این دومین طلوعی بود كه من از ماه دیدمپنجشنبه 10 خرداد 1386 | 16 سال پیش
  • قله علم کوهمنطقه تخت سلیمان ( علم کوه ) واقع در سلسله جبال البرز و قسمت بزرگی از آن تحت عنوان البرز غربی محسوب می گردد این ناحیه بزرگ ...
  • طلوع خورشیدطلوع خروشید از پناهگاه سرچال - علم کوه عكس ار پناهگاه سرچال - دره روبرو به كلاردشت ختم می شود
  • آبشار در روستای مرانآبشاری در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان و در نزدیکی روستای مران
  • بچه های روستای مرانروستای دور افتاده و به دور از تمامی امكانات در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان
  • روستای مرانروستای مران در دل كوه‌های تخت سلیمان (البرز غربی)