کاخ آپادانا - تخت جمشید

  • کاخ آپادانا - تخت جمشید
  • کاخ آپادانا - تخت جمشید
بابک ارجمندیچهارشنبه 9 خرداد 1386 | 16 سال پیشآپادانا با شكوه ترین كاخ تخت جمشید است .واژه آپادانا در زبان پارسی باستان خود به معنی كاخ است ،(یا جائیكه در آن همگان به خدمت شاه شرفیاب می شوند). آپادانا 5/2 متر بلندتر از سطح سكوی تخت جمشید ساخته شده است. تالار مركزی 60×60 متر و زمانی36 ستون بسیار بلند سقف این بنای مجلل را نگه می داشته است. پلكان های ورودی آپادانا محل ورود نمایندگان ملل مختلف بودند كه در مراسم بار عام نوروزی شركت می كردند . نمایندگان 23 گروه و كشور مختلف در این نقشها دیده می شوند .دسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هافارسکلید‌واژهکاخآپاداناتختجمشید1281 بازدید
  • چاه سنگیچاه سنگی در دامنه كوه رحمت (تخت جمشید- پارسه - پرسپولیس) از دوران هخامنشی كه در طول عمر 2500 ساله خود كاملا سالم مانده است.
  • تخت جمشیدداریوش كبیر كه به مصر رفته و معماری آن را دیده بود ، پس از به قدرت رسیدن تصمیم به ساخت بنای گرفت كه با شكوه ترین بنای عصر خود باشد
  • آپاداناپانورامای (كروی) 360 درجه ای از كاخ آپادانا در تخت جمشید آپادانا در زبان پارسی باستان خود به معنی كاخ است
  • کاخ تچر - تالار آینهکاخ تَچَر (تچرا) و یا تالار آینه نخستین کاخی که در تخت جمشید (به قول یونانییان، پرسپولیس) به دستور داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی ساخته شده. سنگهای خاکستری این کاخ بسیار براق بود و عکس آدمی در آن می افتد. بر روی دیواره‌های پلکان های این کاخ نقوش گوناگونی نقش بسته است. کتیبه هایی از داریوش اول (بزرگ)، خشایارشا و اردشیر سوم در این کاخ به جای مانده‌ است.
  • دروازه ملل - تخت جمشیدیك اتاق چهار گوش با چهار ستون سنگی بلند نقشه دروازه ورودی تخت جمشید را می سازد. این اتاق دارای دو در بزرگ و دو مجسمه گاو است كه كناره ها ی آن را دربرگ...