گیاه مانایی، هوم یا Ephedra

گیاه مانایی، هوم یا Ephedra
محمد ناصری فردشنبه 16 فروردين 1399 | 4 سال پیشگیاه مقدس هوما، هومه، هوم، سوما، سومه، ریش بز، ٱرمک و افدرا Ephedra. گیاهی که برای ایرانیان باستان جایگاهی قدسی و دارویی داشته است. گیاه خجالتی که فقط بر ارتفاع کوه ها می روید و همیشه سبز است. سروده های اوستا و هوم یشت ها، رستم زایی( تولد رستم از پهلوی رودابه) و نخستین سزارین انسان با بهره گیری از آن صورت گرفته است (شاهنامه). نخستین داروی خلسه زای میترایسم و زرتشتیان که جایگاه آیینی کهن آن در کنار فنجان نماهای کهن (CupMarks) و اوج آن در قالب گیاه مانایی بر روی سفال انیمیشن است؟! به نظر نـگارنده، شایسته است هر ایرانی جایگاه و تاریخچه کهن آن را بداند. چرا که آن قسمتی از هویت این سرزمین است که بنام کشور چین ثبت شده است!! هوم یا درخت زندگی، که ریشه در عمق حیات و زیست ساکنان فلات ایران، بویژه ایرانیان باستان طی هزاره ها داشته است. جالب اینکه اکثر پژوهشگران و محققین ایرانی در عرصه های مرتبط چون: ادبیات، اسطوره شناسی، باستان شناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، تاریخ، فرهنگ، گیاه شناسی و حتی علاقه مندان به ایران شناسی و زیست ساکنان این سرزمین، آن گیاه مقدس و اسطوره ای را ندیده و شاید نمی شناسند. facebook.cominstagram.comدسته‌بندیگیاهان و جانورانسایرکلید‌واژهگیاه مقدس هوماهومههومسوماسومهریش بزٱرمک و افدرا Ephedra1794 بازدید
  • دره سنگ آبهای ندوشندره سنگ آبها در شهرندوشن استان یزد وجود دارد که توجه علاقه مندان به گردشگری و محیط زیست را به خود جلب کرده است
  • کاروانسرای خرانقروستای خرانق مرکز بخش خرانق در شهرستان اردکان است . این روستا در ۸۵ کیلومتری شهر یزد واقع شده است . اکنون بخش عظیمی از روستا با خانه های کاهگلی به صورت نیمه مخروبه و متروکه رها شده است.
  • جغد كوچك در روستای مه آلودجغد كوچك روی تابلوی كنار جاده روستا
  • درخت کهنسالدرختان کهنسال این دره وسیع یک به یک آتش زده شده اند.
  • گیاهان مقدس و آیینی ایران باستانگیاه ریواس (لوآس) گیاه ریواس، یکی از پنج گیاه مقدس ایرانیان باستان بوده است .