تیمره گلپایگان جلوه گاه هنر اصیل و کهن ایرانی

تیمره گلپایگان جلوه گاه هنر اصیل و کهن ایرانی
بزکوهی به عنوان مهمترین عنصر حیوانی در میان سنگ نگاره های ایران شناخته می شود. این حیوان تقریبا 75 درصد از نقوش اصیل سنگ نگاره های تیمره گلپایگان را نیز شامل می شود. مفاهیم مهم اساطیری و مقدسی درخصوص این حیوان نقل شده است که مهمترین آنها موضوع فراوانی آب و بارندگی است.20
محسن | چهارشنبه 21 اسفند 1398
سپيده | چهارشنبه 21 اسفند 139820
عکس بسیار زیبایی است
نمای ایران | جمعه 23 اسفند 139810
سپاس از اشتراک گذاری
محسن | شنبه 24 اسفند 139810
سپاس بیکران از محبت شما
گلپایگان. منطقه ی سعید آباد . خانه ی تاریخی آقاخانه ی تاریخی آقا در بخش سعید آباد از توابع شهرستان گلپایگان واقع شده است .
گلپایگان - منطقه ی تاریخی سعید آباد - خانه ی تاریخی سیفی هاخانه ی تاریخی سیفی ها از جمله آثار تاریخی شهرستان گلپایگان است که در بخش سعید آباد واقع شده است .
پل آجری. دهستان کنار رودخانه گلپایگانپل تاریخی آجری. دهستان کنار رودخانه شهرستان گلپایگان
کبوترخانه های گلپایگانبیشترین کبوتر خانه هایی که در ایران زمین است در شهرستان گلپایگان واقع شده است .
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محسن  جمالیمحسن جمالیعضویت از دوشنبه 24 اسفند 1388باستانشناس و متخصص نقوش صخره ای و سنگ نگاره ها و نویسنده کتاب : سنگ نگاره های ایران (جلد 1) ، " سنگ نگاره های گلپایگان؛ گذرگاه تاریخ"sangnegare.blogfa.cominstagram.com