سنگ نگاره های تیمره گلپایگان جلوه ای دیرینه از تاریخ هنر ایران زمین

سنگ نگاره های تیمره گلپایگان جلوه ای دیرینه از تاریخ هنر ایران زمین
طی پژوهشهای دوازده سال خود بر روی سنگ نگاره های ایران توانستیم تصاویر زیبایی از زیست گوزن مرال در هزاره های دور در منطقه تیمره گلپایگان کشف کنیم . اطلاعات تکمیلی و شرح آنها و تصاویر بیشتر در کتاب "سنگ نگاره های ایران (جلد1)" "سنگ نگاره های گلپایگان گذرگاه تاریخ" نوشته اینجانب محسن جمالی قابل دسترس است.sangnegare.blogfa.comمحسن | شنبه 17 اسفند 1398
سنگ نگاره های تیمره ی گلپایگانطی کاوش ها و پژوهش های انجام شده توسط مهندس محسن جمالی (پژوهشگر سنگ نگاره های گلپایگان) تاکنون 31 منطقه ی سنگ نگاره ای در شهرستان گلپایگان شناسایی شده است و بنا بر شواهد موجود، منطقه ی غرقاب گلپایگان بزرگ ترین و متنوع ترین منطقه ی سنگ نگاره ای در ایران و جهان می باشد.
آوای سنگ؛ گزارشی از سنگ نگاره های منطقه تیمرهبا گذر از منطقه تیمره واقع در دشت گلپایگان،متوجه نماد ها و سنگ نگاره های فراوانی از نقوش انسانی و حیوانی گرفته تانشانه ها و سنگ نوشته هایی نقش بسته بر صخره های سنگی در منطقه میشویم که...
سنگ نگاره های تیمرهسنگ نگاره ها یکی از کهن‌ترین هنرهای بشر است که از انسان‌های نخستین به یادگار مانده است
گلپایگان - منطقه ی تاریخی سعید آباد - خانه ی تاریخی سیفی هاخانه ی تاریخی سیفی ها از جمله آثار تاریخی شهرستان گلپایگان است که در بخش سعید آباد واقع شده است .
پل آجری. دهستان کنار رودخانه گلپایگانپل تاریخی آجری. دهستان کنار رودخانه شهرستان گلپایگان
محسن  جمالیمحسن جمالیهموند از دوشنبه 24 اسفند 1388باستانشناس و متخصص نقوش صخره ای و سنگ نگاره ها و نویسنده کتاب : سنگ نگاره های ایران (جلد 1) ، " سنگ نگاره های گلپایگان؛ گذرگاه تاریخ"sangnegare.blogfa.cominstagram.com