غار گهره

 • غار گهره
 • غار گهره
 • غار گهره
 • غار گهره
 • غار گهره
 • غار گهره
عبدل شعبانیجمعه 17 خرداد 1398 | 4 سال پیشبرای دستیابی به این غار با کمی کوه پیمایی سبک به دهانه غار که در بستر یک جوی کوچکی که به رودخانه اصلی نزدیک خود میریزد واقع است. دهانه غار کوچک و تقریبا تنگ و تقبریبا با 10 متری فرود به تالار اصلی کف غار میرسیم که بسیار بزرگ است بعد از تالار اصلی سقف کاملا کوتاه مبشود که باید نشسته و روی زانو وارد تالار بزرگ دیگری شد که سقف ان ریزش داشته است پس از گذر سنگلاخهای ریزش شده در گذشته راهروی بزرگ و طولانی که جاهایی از ان نیاز به فرود دارد و داشتن طناب بد نیست به دلیل نداشتن امکانات کافی تا انتها پیمایش نشددسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاهرمزگانکلید‌واژهغارگهره940 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 20 خرداد 1398 | 4 سال پیش
 • فسیل زیبایک فسیل بسیار زیبا که بر روی تخته سنگی بزرگ در دامنه دره ای مشرف به فین هرمزگان فروردین 98
 • قبرهای کهناز این دست قبرها تعدادی در شرق فین و تعدادی بربلندای کوه شمالی مشرف به شهر وجود دارد ...
 • خاکشیردر گرمای تابستان وقتی با شربتی خنک و گوارا تشنگی را برطرف و کام را شیرین میکنی به یاد بهار و رویش این بوته کوچک می افتی و راز افرینش که خداوند هیچ موجودی را بی علت خلق نکرده است . در اواسط اسفند ما در فین هرمزگان این بوته کوچک اوج هنر خود را به نمایش میگذارد و همه را به شکر نعمات افریدگار دانا و توانا وامیدارد
 • عسل وحشیفصل گل و گیاه و عسل و طبیعی در کوههای فین هرمزگان
 • انبه شاه میوه جنوببه گل نشستن درختان انبه نوید میوه خوشمزه انبه را میدهد همراه با انواع ترشی انبه