غار گهره

  • غار گهره
  • غار گهره
  • غار گهره
  • غار گهره
  • غار گهره
  • غار گهره
برای دستیابی به این غار با کمی کوه پیمایی سبک به دهانه غار که در بستر یک جوی کوچکی که به رودخانه اصلی نزدیک خود میریزد واقع است. دهانه غار کوچک و تقریبا تنگ و تقبریبا با 10 متری فرود به تالار اصلی کف غار میرسیم که بسیار بزرگ است بعد از تالار اصلی سقف کاملا کوتاه مبشود که باید نشسته و روی زانو وارد تالار بزرگ دیگری شد که سقف ان ریزش داشته است پس از گذر سنگلاخهای ریزش شده در گذشته راهروی بزرگ و طولانی که جاهایی از ان نیاز به فرود دارد و داشتن طناب بد نیست به دلیل نداشتن امکانات کافی تا انتها پیمایش نشد30
عبدل | جمعه 17 خرداد 1398
نمای ایران | دوشنبه 20 خرداد 139800
سپاس
فسیل زیبایک فسیل بسیار زیبا که بر روی تخته سنگی بزرگ در دامنه دره ای مشرف به فین هرمزگان فروردین 98
قبرهای کهناز این دست قبرها تعدادی در شرق فین و تعدادی بربلندای کوه شمالی مشرف به شهر وجود دارد ...
خاکشیردر گرمای تابستان وقتی با شربتی خنک و گوارا تشنگی را برطرف و کام را شیرین میکنی به یاد بهار و رویش این بوته کوچک می افتی و راز افرینش که خداوند هیچ موجودی را بی علت خلق نکرده است . در اواسط اسفند ما در فین هرمزگان این بوته کوچک اوج هنر خود را به نمایش میگذارد و همه را به شکر نعمات افریدگار دانا و توانا وامیدارد
عسل وحشیفصل گل و گیاه و عسل و طبیعی در کوههای فین هرمزگان
انبه شاه میوه جنوببه گل نشستن درختان انبه نوید میوه خوشمزه انبه را میدهد همراه با انواع ترشی انبه
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیغارگهره
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی