آبشار روستای پز

  • آبشار روستای پز
  • آبشار روستای پز
ارتفاعات زاگرس مرکزی، شهرستان الیگودرز، استان لرستان20
مهرداد | پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398
عبدل | جمعه 17 خرداد 139810
سلام دکتر . بسیار زیبا . طبیعت همیشه ارامش بخش و چشم نواز است
طبیعت بکر زاگرس مرکزیروستای پِِز علیا، بخش زلقی، شهرستان الیگودرز، استان لرستان
طبیعت روستای خوش میوهکوه، جنگل و رودخانه، غرب استان اصفهان
رودخانه وهرگاناز سرشاخه های مهم کارون در غرب استان اصفهان
جنگل های زیبای زاگرسمنطقه پشتکوه دوم فریدونشهر، غرب استان اصفهان
روستای دره بادامشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان