طبیعت رودخانه سزار دورود

طبیعت رودخانه سزار دورود
رودخانه سزار از به هم پیوستن دو رودخانه تیره و ماربره در کنار شهرستان دورود بوجود می آید و پس از پیوستن گهررود، رودخانه زز و رودخانه بختیاری نام آن به دز تغییر می یابد تا به سمت کارون و خلیج فارس در جریان باشد. این رودخانه در میان کوههای باشکوهی همچون پریزکوه، قارون، ازگن و کوههای منطقه پاپی و جنگلهای زیبای منطقه دورود و خرم آباد و ماهرو منظره های زیبایی را بوجود آورده است. آبشار بیشه، منطقه چمچیت، پلهای زیبای راه آهن از جاذبه های زیبای مسیر رودخانه سزار می باشد.اسفندیار | يكشنبه 27 خرداد 13971527 بازدید
عبدل طبیعتی بسیار زیبا و چشم نواز است . و ابی که حیات همه مخلوقات بسته به اوستچهارشنبه 30 خرداد 1397 | 5 سال پیش