چشمه بل - كانی بل

  • چشمه بل - كانی بل
  • چشمه بل - كانی بل
چشمه بل - كانی بل چشمه بل كه در محل و زبان كردی به نام كانی بل معروف است و احتمالا نام خود را از خدای آب بابلیان باستان كه بل نام داشت گرفته است، در دو كیلومتری هجیج و در فاصله كمی از رودخانه سیروان واقع شده و آب آن پس از خروج از دل كوه، تشكیل آبشاری پر خروش داده و به رودخانه میریزد. محل خروج آب این چشمه از دل كوه شباهت بسیاری به دهانه یك غار كه به علت ریزش مسدود شده باشد دارد. davasaz.blogfa.comنادر | دوشنبه 10 ارديبهشت 13971061 بازدید
  • دریاچه سد داریاندریاچه سد داریان
  • روستای زیبای هجیجهجیج؛ روستایی با معماری استثنایی
  • تحلیل مردم‌شناختی خوراك در هورامان،‌ طبیعت و فرهنگغذاهایی كه مردم از میان خوراك‌هایی كه در دسترس‌شان قرار دارد انتخاب می‌كنند، شیوه‌ی آماده كردن آنها برای مصرف و اهمیتی كه برای غذا خوردن و آداب آن قائل می‌شوند، بسیاری از ویژگی‌های جوامع‌شان را منعكس می‌كند. مهم‌ترین كاركرد غذا، استفاده از آن در رفع نیازهای زیستی است، اما شیوه‌ی رفع این نیاز بُعد فرهنگی به خود می‌گیرد به نحوی كه انتخاب مواد اولیه‌ی غذا، شیوه‌ی پخت، شیوه‌ی خوردن، ذائقه و بسیاری موارد دیگر برگرفته از فرهنگ است. از طرفی دیگر، شرایط محیطی و طبیعت هر منطقه‌ای، مواد غذایی مشخصی را به رژیم
  • نودشهنودشه محله زیبای کاوندان
  • روستای نِجار و قله‌ی زیبای هَونروستای نِجار و قله‌ی زیبای هَون
نادر چقاجردینادر چقاجردیهموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389davasaz.blogfa.com