طبیعت چشمه موسی و دامنه چهارشاخ دورود

  • طبیعت چشمه موسی و دامنه چهارشاخ دورود
  • طبیعت چشمه موسی و دامنه چهارشاخ دورود
اسفندیار خداییشنبه 25 فروردين 1397 | 5 سال پیشپوشش چنگلی سرسبز بلوط و مراتع زیبا و منظر دل انگیز این منطقه در چهار فصل سال بخصوص فصل بهار بسیار دیدنی است.دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاکوه‌ها و قله‌هالرستانکلید‌واژهدورودلرستانچشمهموسیطبیعتدوذودپایتختسرنجهدرهاسپر1091 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 27 فروردين 1397 | 5 سال پیش