تولید محتوای دیجیتال و دیجیتال مارکتینگ

شوشتر

ابن مقنع گوید: اول شهری که پس از توفان نوح بنا نهادند، شوش و شوشتر بود.

  • شوشتر
  • شوشتر
  • شوشتر
نادر چقاجردیپنجشنبه 16 فروردين 1397 | 7 سال پیششوشتر به سبب موقعیت ویژه اش در جلگه خوزستان، مهد رودخانه های بزرگ دز و كارون است. رودخانه دز از غرب شوشتر می گذرد و مرز شوشتر با شوش و دزفول را می سازد؛ اما رودخانه كارون با گذر از كوه های زاگرس، پس از سد گتوند به دشت عقیلی می ریزد و سپس از تنگه میان كوه های فدلك و كوشكك، در جلگه خوزستان جاری می شود. این رودخانه پس از عبور از تنگه به تخته سنگ بزرگی كه شوشتر بر آن بنا شده است می رسد و بند میزان آن را به دو شاخه گرگر و شطیط تقسیم می كند. شاخه گرگر - دودانگه یا مسرقان - كانالی ساخته شده به دست انسان است كه البته تاریخ كندن آن مشخص نیست، اما متون تاریخی نشان می دهد كه این رودخانه به رود دیگری در رامهرمز می پیوسته و به خلیج فارس می ریخته و در دوران كوروش هخامنشی آن را در منطقه بندقیر به وسیله سد به رودخانه كارون باز می‌گرداندند. شاخه شطیط یا چهاردانگه نیز از پل (سد) معروف شادروان شاپوری عبور می كند. این دو شاخه رودخانه كارون، شوشتر را همچون جزیره ای در بر گرفته اند و در طول تاریخ دشتی وسیع به نام میاناب را آبیاری كرده اند. در نهایت هر دو شاخه، شطیط و گرگر، در منطقه بند قیر جنوب شهرستان شوشتر به یكدیگر می رسند و در همانجا رود دز نیز به كارون می پیوندد و كارون بزرگ به طرف اهواز حركت می كند. مجموعه آبشارهای شوشتر در دوران ساسانیان، جهت بهره گیری از نیروی آب به‌عنوان محرک آسیابهای صنعتی ساخته شده است. در این مجموعه بزرگ، ساختمان آسیابها، آبشارها، کانالها و تونلهای عظیم هدایت آب قابل توجه و جالب هستند. در سفرنامه مادام ژان دیولافوآ باستان شناس معروف اعزامی دولت فرانسه در سال ۱۸۸۱ م از این محوطه به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی پیش از انقلاب صنعتی یاد شده است.... برای دیدن پست کامل به وبلاگ مراجعه کنیدdavasaz.blogfa.comدسته‌بندیبندها و پل‌های تاریخیخوزستانکلید‌واژهشوشترخوزستانكارونبندمیزانگرگرشطیط47156 بازدید
فرش زمرّدین بهاریمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانفرش زمرّدین بهاریارتفاعات سرسبز زاگرس در شمال خوزستان
پل شهدای لالیمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانپل شهدای لالیشاهکار مهندسان ایرانی بر روی دریاچه سد گتوندعلیا در شمال خوزستان
دریاچه سد گتوندعلیامهرداد زینلیانمهرداد زینلیاندریاچه سد گتوندعلیاشهرستان لالی، شمال استان خوزستان
ضیافت بهارمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانضیافت بهارلاله زارهای دامنه های سرسبز زاگرس، شهرستان لالی، شمال خوزستان
بند میزان شوشترعلی امیرپورعلی امیرپوربند میزان شوشتربندمیزان سدی است در شوشتر و ساختهٔ دست انسان، مربوط به دوره ساسانیان که تا امروز پابرجاست...
قلب تپنده گردشگری اصفهانرحیم زیوریقلب تپنده گردشگری اصفهاناین جا زمانی قلب تپنده گردشگری اصفهان بود...
پل مارنانمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانپل مارنانمعماری زیبای صفوی بر روی زاینده رود
پل الله وردیخان (سی و سه پل)مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانپل الله وردیخان (سی و سه پل)شاهکار معماری صفوی بر بستر زنده رود در قلب اصفهان
شب های زاینده رودمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانشب های زاینده رودمنظره زیبای پل تاریخی خواجو در شب های اصفهان
پل قوسی کارون 3جمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیپل قوسی کارون 3این پل بر روی دره ای به عمق 250 متر واقع در محدوده دریاچه سد و نیروگاه کارون 3 و به جهت جایگزینی جاده قدیمی ایذه – شهرکرد ساخته شده.
جاده شهرکرد - ناغان - ایذهجمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیجاده شهرکرد - ناغان - ایذهجاده قدیم شهرکرد - ناغان - ایذه یکی از زیباترین جاده های کشور میباشد
پل خاجوجمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیپل خاجوبا بازگشت آب به زاینده رود اصفهان جان تازه گرفت
سی وسه پلجمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیسی وسه پلبا بازگشت آب به زاینده رود اصفهان جان تازه گرفت
مجموعه آبشارهای شیوندمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانمجموعه آبشارهای شیوندجلوه زیبای طبیعت در شمال خوزستان
طبیعت بهاری دهدزمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانطبیعت بهاری دهدزمرتفع ترین شهر استان خوزستان