غار نباتی ندوشن

  • غار نباتی ندوشن
  • غار نباتی ندوشن
غار نباتی، در حوالی شهر تاریخی و زیبای «ندوشن» واقع شده است. در این غار ستون‌های زیبا و بارگاه‌های طبیعی ایجاد شده از استالاگمیت و استالاکتیت و همچنین بلورهای گل کلمی در دالان‌های مختلف آن، فضاهای جالب و بدیعی پدید آورده‌اند. به گفته کارشناسان ، هنوز غار نباتی ندوشن فعال است و آثار ” غارزایی ” در آن وجود دارد. به اعتقاد آنها ، وجود رطوبت داخل غار، چکیدن آب از قندیل‌ها ، ترمیم قندیل‌های شکسته شده و وجود مواد آهکی داخل غار از نشانه‌های فعالیت است. غار یاد شده دارای قندیل‌ها ، بلورها و ستون‌های20
آرام | يكشنبه 23 آبان 1395
نمای ایران | دوشنبه 24 آبان 139510
سپاس
عبدل | سه‌شنبه 25 آبان 139510
چه بلورهای قشنگی .. نمکی است ؟
آرام | پنجشنبه 27 آبان 1395 | 00
ممنونم این قندیل ها رسوبات آهکی است و فقط از نظر ظاهری شبیه قندیل های غارهای قشم هست که نمکی هستند
عدنان | چهارشنبه 29 دی 139500
زیباست
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌هایزد
آرام آرمانهعضویت از يكشنبه 9 آبان 1395