کوهستان در دل کویر

  • کوهستان در دل کویر
  • کوهستان در دل کویر
سیدحسین رضوانیيكشنبه 16 آبان 1395 | 7 سال پیشمهریز دارای دو منطقه تفرجگاهی معروف است که چشمه های بزرگ فصلی و معروف آن برای کشاورزی شهرستان بسیار مؤثر و حیاتی می باشد، یکی از آنها غربالبیز و دیگری دامگاهان (دون گاهون) است. «دره دام گاهان» با وسعت تقریبی 2100 هكتار در 12 كیلو متری جنوب غربی «شهرستان مهریز» واقع شده است. حداقل ارتفاع این منطقه 1880 متر و حداكثر آن 3873 متر از سطح دریا می باشد. میزان متوسط بارندگی سالیانه منطقه، 1956 میلی متر است كه در ارتفاعات بیشتر به صورت برف می باشد. معرفی چشمه دامگاهان(دون گاهون): این چشمه از محلی به همین نام که در امتداد ارتفاعات شیرکوه می باشد سرچشمه می گیرد. منبع تأمین کننده آن برفهای زمستانی ارتفاعات این کوه است و میزان آب آن بستگی شدید به میزان برف زمستانی ارتفاعات آن دارد.این چشمه از اوایل بهار تا مردادماه دارای آب نسبتاً فراوانی بوده و بیشترین دبی آن مربوط به فروردین و اردیبهشت می باشد. در نقشه طبیعی یزد از این نقشه به عنوان رود پایین در نام برده شده است.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هایزدکلید‌واژهمهریزکویرکوهستان1422 بازدید
عبدل روستاهای بسیار زیبای ایران با مردمی پاکدل و با صفادوشنبه 17 آبان 1395 | 7 سال پیش
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 18 آبان 1395 | 7 سال پیش
آرام ترکیب رنگهای پاییزی واقعا زیباستسه‌شنبه 18 آبان 1395 | 7 سال پیش