یخچال های تابستانی

یخچال های تابستانی
ارتفاعات البرز مرکزی در شمال طالقانمهرداد | يكشنبه 20 تير 13951523 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 21 تير 1395 | 6 سال پیش
خسرو بسیارزیباست ولی خوب بود مختصری نحوه دسترسی به آنجا را توضیح می دادید.سه‌شنبه 29 تير 1395 | 6 سال پیش
عبدل بسیار زیبا و خنکيكشنبه 5 دی 1395 | 6 سال پیش
  • قله علم کوهمنطقه تخت سلیمان ( علم کوه ) واقع در سلسله جبال البرز و قسمت بزرگی از آن تحت عنوان البرز غربی محسوب می گردد این ناحیه بزرگ ...
  • طلوع ماهعلم كوه و در مسیر سیاه سنگها این عكس را تو موقع برگشت از قله علم كوه و در مسیر سیاه سنگها گرفتم
  • بچه های روستای مرانروستای دور افتاده و به دور از تمامی امكانات در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان
  • روستای مرانروستای مران در دل كوه‌های تخت سلیمان (البرز غربی)
  • آبشار در روستای مرانآبشاری در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان و در نزدیکی روستای مران
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان