همسایگان هزار

  • همسایگان هزار
  • همسایگان هزار
  • همسایگان هزار
  • همسایگان هزار
عبدل شعبانیيكشنبه 16 خرداد 1395 | 7 سال پیشقله هزار در جنوب کرمان پس از دریافت نزولات اسمانی ان را سخاوتمندانه بین همسایگان خود تقسیم میکند شهر ها و روستاهای اطراف در اواسط خردادماه هم همچنان از هوای سرد بهاری لذت میبرند و شبها بدون لباس گرم تحمل هوای بیرون غیر ممکن میکند ... برف در ارتفاعات جنوب لاله زار در وسط خرداد ماه 95دسته‌بندیکرماندشت‌ها، کویرها و جلگه‌هاکلید‌واژههمسایگانهزار1335 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 17 خرداد 1395 | 7 سال پیش
جمال باید منطقه جالبی باشه که هنوز مجال بازدید از آن را پیدا نکردمسه‌شنبه 12 مرداد 1395 | 7 سال پیش
عطاءاله منطقه بسیار زیبا و بکری باید باشهپنجشنبه 25 شهريور 1395 | 7 سال پیش