همسایگان هزار

  • همسایگان هزار
  • همسایگان هزار
  • همسایگان هزار
  • همسایگان هزار
قله هزار در جنوب کرمان پس از دریافت نزولات اسمانی ان را سخاوتمندانه بین همسایگان خود تقسیم میکند شهر ها و روستاهای اطراف در اواسط خردادماه هم همچنان از هوای سرد بهاری لذت میبرند و شبها بدون لباس گرم تحمل هوای بیرون غیر ممکن میکند ... برف در ارتفاعات جنوب لاله زار در وسط خرداد ماه 95عبدل | يكشنبه 16 خرداد 13951135 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 17 خرداد 1395 | 7 سال پیش
جمال باید منطقه جالبی باشه که هنوز مجال بازدید از آن را پیدا نکردمسه‌شنبه 12 مرداد 1395 | 6 سال پیش
عطاءاله منطقه بسیار زیبا و بکری باید باشهپنجشنبه 25 شهريور 1395 | 6 سال پیش
واژه کلیدیهمسایگانهزار
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی