همسایگان هزار

  • همسایگان هزار
  • همسایگان هزار
  • همسایگان هزار
  • همسایگان هزار
قله هزار در جنوب کرمان پس از دریافت نزولات اسمانی ان را سخاوتمندانه بین همسایگان خود تقسیم میکند شهر ها و روستاهای اطراف در اواسط خردادماه هم همچنان از هوای سرد بهاری لذت میبرند و شبها بدون لباس گرم تحمل هوای بیرون غیر ممکن میکند ... برف در ارتفاعات جنوب لاله زار در وسط خرداد ماه 95عبدل | يكشنبه 16 خرداد 13951033 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 17 خرداد 1395 | 6 سال پیش
جمال باید منطقه جالبی باشه که هنوز مجال بازدید از آن را پیدا نکردمسه‌شنبه 12 مرداد 1395 | 6 سال پیش
عطاءاله منطقه بسیار زیبا و بکری باید باشهپنجشنبه 25 شهريور 1395 | 6 سال پیش
روستای بیدخونروستای بیدخون از توابع بردسیر کرمان آرمیده در دل بندرکوه
خانه کدخدابازسازی خانه قدیمی در روستای تاریخی بهرامجرد در کرمان
زنبق های وحشی ساردوئیهزنبق های وحشی در اردیبهشت ماه گل می دهند
زرشک وحشیزرشک وحشی که در منطقه ساردوئیه به آن زارچ می گویند
واژه کلیدیهمسایگانهزار
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی