دره لاله های واژگون

  • دره لاله های واژگون
  • دره لاله های واژگون
مهرداد زینلیاندوشنبه 27 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیشارتفاعات زاگرس مرکزی در غرب و جنوب استان اصفهان در محدوده شهرستان های فریدن، فریدونشهر، بویین و میان دشت، خوانسار، گلپایگان، سمیرم، دهاقان و شهرضا، رویشگاه طبیعی گل های زیبا و چشم نواز لاله واژگون یا اشک مریم است. این گلستان های طبیعی و زیبا در اوایل تا اواخر اردیبهشت ماه، گردشگران طبیعت را به سوی خود می کشاند. تصاویر ارسالی مربوط به ارتفاعات جنوبی شهر افوس در شهرستان بویین و میان دشت، غربی ترین شهرستان استان اصفهان است که در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1395 توسط فرزند دلبندم، محمدعارف زینلیان برداشت شده است.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هااصفهانکلید‌واژهدرهلالهواژگون1605 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 27 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیش
عبدل بسیار چشم نوازدوشنبه 27 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیش
  • سرچشمه افوسچشمه ای پرآب و خروشان در دامنه ارتفاعات سربه فلک کشیده زاگرس مرکزی، در غرب استان اصفهان
  • دره لاله های واژگونجلوه زیبای طبیعت در کوهستان های غرب استان اصفهان
  • دریاچه افوستجلی زیبای طبیعت بهاری در غرب استان اصفهان
  • دریاچه افوسدریاچه زیبای افوس، بر دامنه ارتفاعات پربرف رشته کوه زاگرس و در 3 کیلومتری جنوب شهر گردشگری افوس واقع شده است
  • دریاچه افوسشهرستان بویین میاندشت، غرب استان اصفهان